Z MojeChemie
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka: = Deriváty Uhlovodíků = Obsahují heteroatomy, které jsou součástí funkční skupiny. Ta výrazně mění některé vlastnosti, jako například elektronegativitu ...)
 
(Substituční (systematické))
 
(Není zobrazeno 10 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádka 9: Řádka 9:
 
=== Substituční (systematické) ===
 
=== Substituční (systematické) ===
  
'''Předpona + uhlovodík + koncovka'''
+
'''Předpona + uhlovodík + koncovka'''<br />
Vedlejší funkční skupinu udává předpona, hlavní koncovka. Jen jedna skupina může být hlavní a všechny ostatní budou skupiny vedlejší. Pokud se tedy v molekule nachází více skupin, určím, která je hlavní, podle pořadí v následující tabulce. Hlavní funkční skupinou bude ta, která se v tabulce nachází nejvýše. Zbylé vedlejší skupiny napíši jako předpony a ty seřadím podle abecedy.
+
Vedlejší funkční skupinu udává předpona, hlavní koncovka. Jen jedna skupina může být hlavní a všechny ostatní budou skupiny vedlejší. Pokud se tedy v molekule nachází více skupin, určím, která je hlavní, podle pořadí v následující tabulce. Hlavní funkční skupinou bude ta, která se v tabulce nachází nejvýše. Zbylé vedlejší skupiny napíši jako předpony a ty seřadím podle abecedy. Podrobnější vysvětlení najdete v jednotlivých kapitolách daných derivátů, případně doporučuji stránky: http://vydavatelstvi.vscht.cz/echo/organika/otazky.html
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
Řádka 22: Řádka 22:
 
| -COOH
 
| -COOH
 
| Karboxy-
 
| Karboxy-
| -karboxylová kys.
+
| -karboxylová kyselina
 
|-
 
|-
 
| Karboxylová kyselina
 
| Karboxylová kyselina
 
|  -(C)OOH
 
|  -(C)OOH
 
| není
 
| není
|-ová kyselina
+
| -ová kyselina
 
|-
 
|-
| Sulfonová kys.
+
| Sulfonová kyselina
|   -SO<sub>3</sub>H
+
| -SO<sub>3</sub>H
 
| Sulfo-
 
| Sulfo-
 
| -sulfonová kyselina
 
| -sulfonová kyselina
Řádka 37: Řádka 37:
 
|  -CHO
 
|  -CHO
 
| Formyl-
 
| Formyl-
|-karbaldehyd
+
| -karbaldehyd
 
|-
 
|-
 
| Aldehyd
 
| Aldehyd
Řádka 47: Řádka 47:
 
|  CO
 
|  CO
 
| Oxo-
 
| Oxo-
|-on
+
| -on
 
|-
 
|-
 
| Alkohol, Fenol
 
| Alkohol, Fenol
Řádka 57: Řádka 57:
 
|  -SH
 
|  -SH
 
| Sulfanyl-
 
| Sulfanyl-
|-thiol
+
| -thiol
 
|-
 
|-
 
| Amin
 
| Amin
 
|  -NH<sub>2</sub>
 
|  -NH<sub>2</sub>
 
| Amino-
 
| Amino-
|-amin
+
| -amin
 
|-
 
|-
 
| Ether
 
| Ether
Řádka 72: Řádka 72:
 
|    -X
 
|    -X
 
| Halogen-
 
| Halogen-
|Není
+
| Není
 
|-
 
|-
 
| Nitrosloučenina
 
| Nitrosloučenina
 
|  -NO<sub>2</sub>
 
|  -NO<sub>2</sub>
 
| Nitro-
 
| Nitro-
|Není
+
| Není
 
|-
 
|-
 
| Nitrososloučnina
 
| Nitrososloučnina
 
|  -NO
 
|  -NO
 
| Nitroso-
 
| Nitroso-
|Není
+
| Není
 
|}
 
|}
 +
 
=== Funkční skupinové názvosloví ===
 
=== Funkční skupinové názvosloví ===
  
'''Uhlovodíkový zbytek + derivát'''
+
'''Uhlovodíkový zbytek + derivát'''<br />
 
CH<sub>3</sub>Cl - Chlormethan CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> – diethylether
 
CH<sub>3</sub>Cl - Chlormethan CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> – diethylether
 
Toto názvosloví se však téměř nepoužívá.
 
Toto názvosloví se však téměř nepoužívá.
Řádka 92: Řádka 93:
 
== Indukční efekt funkční skupiny ==
 
== Indukční efekt funkční skupiny ==
  
Indukční efekt funkční skupiny do značné míry závisí na její struktuře a hlavně na její elektronegativitě. Je-li elektronegativita (vyjadřuje „sílu“ přitahovat elektrony) funkční skupiny nižší než elektronegativita  uhlíku, dojde k posunu elektronů směrem od funkční skupiny k uhlíkatému řetězci. Pak říkáme, že působí '''kladným indukčním efektem +I'''. Je-li naopak jeho elektronegativita větší, nasává elektrony z uhlíkatého řetězce a obohacuje se o ně. Pak říkáme, že působí '''záporným indukčním efektem -I'''. Skupiny, které působí kladný indukční efekt jsou následující: –OH,–SH a uhlíkaté řetězce (alkyly), záporný indukční efekt působí –OR, –NH2, halogeny.
+
Indukční efekt funkční skupiny do velké míry záleží na její struktuře a zejména pak na její elektronegativitě. Pokud je elektronegativita (vlastnost vyjadřuje míru schopnosti přitahovat elektrony) funkční skupiny menší než elektronegativita  uhlíku, dojde k posunu elektronů směrem od funkční skupiny k uhlíkatému řetězci. Pak mluvíme o '''kladném indukčním efektu +I'''. Je-li naopak jeho elektronegativita větší, dojde k přitažení elektronů z uhlíkatého řetězce o které se obohacuje. Pak říkáme, že působí '''záporným indukčním efektem -I'''. Skupiny působící kladným indukčním efektem jsou tyto: –OH,–SH a uhlíkaté řetězce (alkyly), záporným indukčním efektem působí –OR, –NH<sub>2</sub> a halogeny.

Aktuální verze z 8. 4. 2015, 14:50

Deriváty Uhlovodíků

Obsahují heteroatomy, které jsou součástí funkční skupiny. Ta výrazně mění některé vlastnosti, jako například elektronegativitu a reakční centrum celé molekuly.

Názvosloví

Substituční (systematické)

Předpona + uhlovodík + koncovka
Vedlejší funkční skupinu udává předpona, hlavní koncovka. Jen jedna skupina může být hlavní a všechny ostatní budou skupiny vedlejší. Pokud se tedy v molekule nachází více skupin, určím, která je hlavní, podle pořadí v následující tabulce. Hlavní funkční skupinou bude ta, která se v tabulce nachází nejvýše. Zbylé vedlejší skupiny napíši jako předpony a ty seřadím podle abecedy. Podrobnější vysvětlení najdete v jednotlivých kapitolách daných derivátů, případně doporučuji stránky: http://vydavatelstvi.vscht.cz/echo/organika/otazky.html

název funkční skupiny vzorec předpona koncovka
Karboxylová kyselina -COOH Karboxy- -karboxylová kyselina
Karboxylová kyselina -(C)OOH není -ová kyselina
Sulfonová kyselina -SO3H Sulfo- -sulfonová kyselina
Aldehyd -CHO Formyl- -karbaldehyd
Aldehyd -(C)HO Oxo- -al
Keton CO Oxo- -on
Alkohol, Fenol -OH Hydroxy- -ol
Thiol -SH Sulfanyl- -thiol
Amin -NH2 Amino- -amin
Ether -OR R-oxy- Není
Halogen sloučenina -X Halogen- Není
Nitrosloučenina -NO2 Nitro- Není
Nitrososloučnina -NO Nitroso- Není

Funkční skupinové názvosloví

Uhlovodíkový zbytek + derivát
CH3Cl - Chlormethan CH3CH2-O-CH2CH3 – diethylether Toto názvosloví se však téměř nepoužívá.

Indukční efekt funkční skupiny

Indukční efekt funkční skupiny do velké míry záleží na její struktuře a zejména pak na její elektronegativitě. Pokud je elektronegativita (vlastnost vyjadřuje míru schopnosti přitahovat elektrony) funkční skupiny menší než elektronegativita uhlíku, dojde k posunu elektronů směrem od funkční skupiny k uhlíkatému řetězci. Pak mluvíme o kladném indukčním efektu +I. Je-li naopak jeho elektronegativita větší, dojde k přitažení elektronů z uhlíkatého řetězce o které se obohacuje. Pak říkáme, že působí záporným indukčním efektem -I. Skupiny působící kladným indukčním efektem jsou tyto: –OH,–SH a uhlíkaté řetězce (alkyly), záporným indukčním efektem působí –OR, –NH2 a halogeny.