Z MojeChemie
Přejít na: navigace, hledání

Rentgenová krystalografie

RTG krystalografie

Ta se obecně používá při studiu struktury bílkovin. Nejprve je však nutné protein krystalizovat a připravit na ohyb. Poté se na něj pouští RTG záření. Na krystalech dochází k difrakci rentgenového záření a to díky jejich srovnatelné velikosti atomů krystalů a vlnové délky. Výsledkem ozařování jsou pak difrakční skvrny.